CME

Chứng nhận CME

Đây là chứng nhận của Liên hiệp Giáo dục và Di trú Úc, GMS Global Move Services không những hỗ trợ các em học sinh/ sinh viên có được tấm Visa đến Úc mà còn giúp các em tiến hành các thủ tục visa để định cư tại Úc.


--- GMS Di trú toàn cầu ---

Share:

Lưu trữ Bài viết