QEAC

Chứng nhận QEAC 

Đây chứng nhận của tổ chức giáo dục Úc dành cho các công ty ủy quyền tư vấn du học Úc. GMS Immigration & Investment vinh dự đạt được chứng nhận này và chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bậc phụ huynh và các em học sinh/ sinh viên các quy trình chuẩn của một bộ hồ sơ du học các trường tại Úc từ cấp độ trung học cơ sở (lớp 8 trở lên) cho đến các bậc cao đẳng, đại học, cao học cùng với các chương trình du học hè ngắn hạn 3-6 tháng để đáp ứng nhu cầu trau dồi thêm kỹ năng tiếng Anh tại Úc.

--- GMS Di trú toàn cầu ---


Share:

Lưu trữ Bài viết