Visa 103 bảo lãnh cha mẹ

MỤC ĐÍCH:

➤ Visa này cho phép cha mẹ sống ở Úc nếu con của họ là công dân Úc, thường trú nhân hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện định cư tại Úc.

➤ Thời gian chờ đợi hơn 30 năm để được cấp visa.

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT:

Bạn có thể có được visa này nếu bạn:

⏩ Được tài trợ
⏩ Đáp ứng điều kiện kiểm duyệt nguồn tài chính của gia đình
⏩ Chuẩn bị tinh thần chờ đợi trước khi được cấp visa.

🛈 Nguồn: --- GMS Di trú toàn cầu --- 

Share:

Lưu trữ Bài viết