Visa 173 bảo lãnh cha mẹ định cư tạm thời

MỤC ĐÍCH:

➤Visa này cho phép bạn sống ở Úc lên đến 2 năm nếu bạn là cha mẹ của một công dân Úc, thường trú nhân hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện định cư tại Úc.

➤ Bạn cũng có thể nộp đơn xin visa 143 bảo lãnh cha mẹ định cư Úc vĩnh viễn .


ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT:

Bạn có thể được cấp visa này nếu bạn:

⏩ Được tài trợ
⏩ Vượt qua kiểm duyệt về nguồn tài chính của gia đình
⏩ Chuẩn bị tinh thần trả phí nộp đơn xin visa cao hơn nhiều nếu bạn có nhu cầu xử lý hồ sơ nhanh hơn.

🛈 Nguồn: --- GMS Di trú toàn cầu --- 
Share:

Lưu trữ Bài viết