Visa 600 du lịch thăm thân

MỤC ĐÍCH:

Visa này cho phép bạn đến thăm Úc:

➤ Thăm thân hoặc với mục đích kinh doanh

➤ Thời hạn lưu trú khoảng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng.


ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT:

Bạn có thể được cấp visa này nếu bạn đi du lịch đến Úc:

⏩ Trong vai trò khách mời từ 1 công dân, thường trú nhân Úc

⏩ Cho các hoạt động kinh doanh
⏩ Thăm gia đình
⏩ Đi du lịch theo đoàn du lịch đã đăng ký từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa.

🛈Nguồn: GMS Di trú Úc Share:

Lưu trữ Bài viết