Visa 804 bảo lãnh cha mẹ cao tuổi

MỤC ĐÍCH:

➤ Visa này cho phép cha mẹ lớn tuổi sống ở Úc nếu con của họ là công dân Úc, thường trú nhân hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện định cư tại Úc.

➤ Thời gian chờ đợi lên đến hơn 30 năm trước khi được cấp visa.

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT:

Bạn có thể được cấp visa này nếu bạn:

⏩ Đang ở Úc
⏩ Được tài trợ
⏩ Đáp ứng yêu cầu về độ tuổi
⏩ Vượt qua kiểm duyệt về nguồn tài chính của gia đình
⏩ Chuẩn bị tinh thần để trước khi được cấp visa.

🛈Nguồn: --- GMS Di trú toàn cầu ---


Share:

Lưu trữ Bài viết