Visa bảo lãnh cha mẹ

Visa cho cả gia đình định cư Úc

Bạn đã bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ đưa cả gia đình của bạn định cư Úc?

Úc nhận ra sự cần thiết của các thành viên gia đình để được ở bên nhau. Chương trình di cư gia đình cho phép những người đủ điều kiện (quốc tịch Úc hoặc Thường trú nhân Úc) tài trợ cho các thành viên gia đình của họ tham gia cùng họ tại Úc trên cơ sở tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Tất cả chúng ta đều cố gắng làm mọi thứ vì hạnh phúc của gia đình mình. Nhận một công việc tốt, xây dựng một ngôi nhà đẹp và cung cấp giáo dục tốt, cho sự phát triển toàn diện của họ. Tuy nhiên, có những lúc ngay cả sau khi làm việc chăm chỉ, người ta không thể cung cấp cho các nhu cầu thiết yếu của gia đình. Nó có thể là do nền kinh tế của đất nước nghèo nàn, trước chiến tranh, trong điều kiện chiến tranh hoặc sau chiến tranh hoặc vấn đề khác khi mọi người không thể giữ gia đình của họ trong điều kiện thuận lợi. Ngoài ra, có những lúc bạn muốn cho con bạn một nền giáo dục tốt nhưng hệ thống giáo dục ở nước bạn không thể cung cấp cho nó.

Úc là một đất nước mà gia đình được giữ trước mọi thứ. Chính phủ cũng đã quy định một số luật và quy định cho phép mọi người nuôi gia đình trong điều kiện thuận lợi với môi trường tốt, giáo dục tốt và cơ hội làm việc nếu bạn sẵn sàng làm việc chăm chỉ. Nếu bạn đang nghĩ về việc nhập cư vào Úc, mang theo gia đình của bạn, Dịch vụ Di chuyển Toàn cầu có thể giúp bạn trong việc đó.

Chính phủ Úc hiểu rằng gia đình cần phải cùng nhau cung cấp cho họ cơ hội với Family Visa đến Úc. Theo chương trình di cư gia đình này, những người đủ điều kiện (công dân Úc hoặc thường trú nhân Úc) có thể tài trợ cho các thành viên gia đình của họ sống với họ ở Úc trên cơ sở tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Cả nhà tài trợ và người nộp đơn sẽ cần phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện khác nhau tùy thuộc vào loại visa bạn đủ điều kiện.

Có 4 loại visa dành cho bảo lãnh cha mẹ:

* Visa bảo lãnh 103
* Visa bảo lãnh cha mẹ định cư tạm thời (visa 173)
* Visa bảo lãnh cha mẹ định cư vĩnh viễn (visa 143)
* Visa bảo lãnh cha mẹ cao tuổi (visa 804)

Người bảo trợ sẽ được yêu cầu cung cấp các tài liệu chứng minh về tài chính, nhân thân với quý phụ huynh là người nộp đơn trong tối đa 2 năm kể từ khi họ đến Úc. Ngoài ra, người tài trợ có thể được yêu cầu cam kết bằng văn bản và trong một số trường hợp sẽ được yêu cầu cung cấp Chứng minh năng lực đảm bảo tài trợ (AoS).

Cha mẹ được bảo lãnh cần phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện cho loại visa thích hợp, bao gồm đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe, nhân thân, đủ nguồn tài chính cho gia đình và nhận dạng sinh trắc học.

🛈Nguồn: --- GMS Di trú toàn cầu ---

Share:

Lưu trữ Bài viết