Visa đầu tư kinh doanh

Mục tiêu cao trong cuộc sống là tốt nhưng người ta cũng phải có một mục tiêu rõ ràng trong tâm trí. Bắt đầu kinh doanh ở một đất nước mới không bao giờ là dễ dàng. Bạn phải trải qua một số thủ tục, xin phép chính quyền và có được tài liệu cần thiết. Trong số tất cả các tài liệu, thị thực là thứ bạn cần có trước tiên nếu không bạn sẽ không thể bắt đầu kinh doanh. Úc là một trong những quốc gia có nền kinh tế và điều kiện sống tuyệt vời đã trở thành một nơi thuận lợi cho các doanh nhân thời đại mới thực hiện ước mơ kinh doanh thành công của họ. Chúng tôi tại Dịch vụ Di chuyển Toàn cầu đang ở đây để thực hiện điều đó bằng cách hướng dẫn bạn qua thị thực kinh doanh đến Úc. 5 nhánh visa đầu tư kinh doanh Úc:

  1. Kinh doanh sáng tạo: Tất cả các ứng viên muốn thành lập, phát triển hoặc quản lý một doanh nghiệp mới hoặc hiện có tại Úc, phải được đề cử bởi chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ.

  2. Nhà đầu tư: Tất cả những người nộp đơn muốn đầu tư tối thiểu 1,5 triệu AUD vào tiểu bang hoặc lãnh thổ Úc và duy trì hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Úc, phải được đề cử bởi một tiểu bang hoặc lãnh thổ.


   3. Nhà đầu tư quan trọng: Tất cả những người nộp đơn muốn đầu tư tối thiểu 5 triệu AUD để tuân thủ các khoản đầu tư đáng kể ở Úc và duy trì hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Úc, phải được đề cử bởi chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ hoặc Austrade (cơ quan chính phủ) chính phủ.


  4. Nhà đầu tư cao cấp: Tất cả những người nộp đơn muốn đầu tư tối thiểu 15 triệu AUD vào việc tuân thủ các khoản đầu tư cao cấp ở Úc và duy trì hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Úc, phải được chính phủ Úc đề cử thay mặt chính phủ Úc.


  5. Doanh nhân: Tất cả các ứng viên có thỏa thuận tài trợ từ bên thứ ba với tối thiểu 400.000 AUD để thực hiện một hoạt động kinh doanh bắt buộc được đề xuất dẫn đến thương mại hóa sản phẩm hoặc dịch vụ tại Úc hoặc phát triển doanh nghiệp ở Úc, phải được đề cử bởi một chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ.


Tất cả các ứng viên phải hiểu rằng thị thực này là giai đoạn đầu tiên trước khi đủ điều kiện cho Visa Đầu tư và Đổi mới Kinh doanh (Thường trực) (Visa 888).


👉GMS Global Move Services sẽ hỗ trợ bạn trong tất cả các bước từ hiểu, nộp đơn và xin thị thực cần thiết cho doanh nghiệp của bạn cũng như nhu cầu đầu tư.🛈 Nguồn: ---- GMS di trú toàn cầu ----
Share:

Lưu trữ Bài viết