Visa điện tử 601 du lịch

MỤC ĐÍCH:

Thị thực này cho phép bạn đến Úc:
➤ Du lịch, thăm thân hoặc cho mục đích kinh doanh
➤ Đến Úc bao nhiêu lần tùy vào nhu cầu của bạn trong thời gian 1 năm
➤ Thời gian lưu trí tối đa 3 tháng cho mỗi lần cấp visa.


ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT:

Bạn có thể được cấp visa điện tử du lịch này nếu bạn:
⏩ Đang cư trú ngoài nước Úc
⏩ Đang giữ hộ chiếu của một quốc gia nhất định được phép nhập cảnh vào Úc.

🛈Nguồn: --- GMS Di trú toàn cầu --- 


Share:

Lưu trữ Bài viết