Visa điện tử 651 thăm thân

MỤC ĐÍCH:

Visa này cho phép bạn đến Úc:
➤ Thăm thân hoặc cho mục đích kinh doanh
➤ Thời gian lưu trú tối đa 3 tháng/ lần trong khoảng thời gian 12 tháng.

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT:

Bạn có thể được cấp visa điện tử thăm thân nếu bạn:
⏩ Đang cư trú ngoài nước Úc
⏩ Đang giữ hộ chiếu của một quốc gia nhất định được phép nhập cảnh vào Úc.

🛈Nguồn: --- GMS Di trú toàn cầu --- 


Share:

Lưu trữ Bài viết