Visa du học

Visa du học (Visa 500)

MỤC ĐÍCH:
Thị thực này cho phép bạn ở lại Úc để học toàn thời gian trong một tổ chức giáo dục được công nhận.

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT:
Bạn phải:

⏩ Nộp đơn và được chấp nhận để học trong một khóa học toàn thời gian đã đăng ký tại một tổ chức giáo dục ở Úc

⏩ Sắp xếp người bảo trợ cho các thỏa thuận phúc lợi hợp lý trong suốt thời gian bạn dự định ở Úc nếu bạn dưới 18 tuổi.

🛈Nguồn: --- GMS Di trú toàn cầu ---Share:

Lưu trữ Bài viết