Visa khách hàng

Các khách hàng tiêu biểu của GMS Global Move Services đã được cấp visa Úc theo các diện visa khác nhau: 

⏩ Visa du lịch: thời hạn từ 1 tháng, 6 tháng - 2 năm
⏩ Visa du học và xin ở lại định cư
⏩ Visa kĩ năng độc lập 189 được định cư vĩnh viễn và sống ở bất kì vùng/ bang nào của Úc, được bảo lãnh bạn đời và con cái theo cùng. Con cái được học miễn phí từ lớp 1 - lớp 12.
⏩ Visa bảo lãnh vùng chỉ định 489 định cư tạm thời tại 1 vùng/ bang được bảo lãnh và chỉ được quyền sống và làm việc tại đây. Sau thời gian 2 năm bạn có thể nộp đơn xin định cư vĩnh viễn (thỏa theo điều kiện của Cục di trú Úc)
⏩ Visa bảo lãnh bang chỉ định 190 định cư vĩnh viễn tại bất kì vùng/ bang nào, được bảo lãnh bạn đời và con cái theo cùng. Con cái được học miễn phí từ lớp 1 - lớp 12.
       

      
  
🛈Nguồn: --- GMS Di trú toàn cầu ---
Share:

Lưu trữ Bài viết